Изисквания за устройство и обзавеждане на хирургично отделение

 

Хирургичните отделения са предназначени за лечение на болни с хирургични заболявания.

Тук се извършва стациониране на болни на които предстои оперативно лечение, болни оперирани по спешност, планови операции, за динамично наблюдение с евентуално оперативно лечение.

В по-малките болници личното отделение е с общ профил докато в по-големите болници със специализирани а отделните клонове на хирургията – ортопедия, урология,, нервохирургия, гръдна и сърдечна хирургия и други.

Пространственото хирургично отделение се състои от стационар, хирургична амбулатория, и операционен блок. В станционната са разположени болничните стаи, превързочните, манипулационните, лекарските кабинети,стаята на сестрите и помощните помещения – столова, бани, тоалетни и други.

Стаите в стационара се разделят на сектори които се обслужват от лекуващ лекар.

Хирургичната амбулатория се състои от поликлиничен кабинет, превързочна и амбулаторна операционна.

Най- важната част от дейността в хирургичното отделение – оперативните интервенции се в специално оборудван комплекс от помещения, наречен операционен блок, който е проектиран citroen така че да бъдат спазени принципите на асептиката и да предлага максимални удобства на пациентите и персонала.

 

Архитектурно и организационно операционият блок трябва да се разделят следните потоци:

 

  1. Персонал-болни с отделни входове за влизане в блока на персонал и болниците.
  2. Болни без инфекциозни усложнения– болни с инфекциозни усложнения.
  3. Стерилни инструменти, материали, бельо, нестерилни инструменти – транспортиране през отделни входове и с отделни асансьори колички.

 

 Всеки операционен блок освен операционните зали разкриват и следните спомагателни помещения.

 

  1. Помещение за болните. Стая за постъпилите в операционен блок, анестезиологична предоперационна, стая за събуждане.
  2. Помещения персонала, съблекални, предоперационна за оперативния екип, стая за почивка на екипите кабинет за на операционния блок и старша операционна сестра
  3. Помещение за оборудване
  4. Производствени помещения.

 

В централизираните блокове операционните зали се разпределят на общохирургични, травматологични, урологични, неврохирургични и пр.

Една операционна зала се разкрива на 25 до 30 легла в хирургичния стационар.

Съвременните операционни зали трябва да бъдат от затворен тип- без прозорци, като въздухообмена се извършва от климатична инсталация. Температурата в залата трябва да бъде 20 до 22 градуса, влажността 60 градуса. Подът и стените с материали, които лесно се мият и дезинфекцират. В операционна, където лекар, стените, подът, таванът трябва да бъде с матови повърхности, а стъклата на вратите те поставят специални щори. Тесон алът работи със специални защитни очила.

Оборудване на операционна зала. Операционна маса- биват общохирургични, травматологични, урологични, неврохирургични, и други. Масата трябва да бъде преместване при нужда в друга зала и да може да бъде измит пода под нея..

Източник: http://invest-news.eu

Абонаментче?