Египет е люлка на цивилизацията и това е широко известен факт. Много различни неща са открити в древен Египет, а те ни служат и до ден днешен. Малко хора обаче знаят, че пътят на марковите парфюми е започнал точно от Египет. Днес маркови парфюми има във всеки дом, като количеството им в много случай надвишава…