Month: August 2019

Изисквания за устройство и обзавеждане на хирургично отделение

  Хирургичните отделения са предназначени за лечение на болни с хирургични заболявания. Тук се извършва стациониране на болни на които предстои оперативно лечение, болни оперирани по спешност, планови операции, за динамично наблюдение с евентуално оперативно лечение. В по-малките болници личното отделение е с общ профил докато в по-големите болници със специализирани а отделните клонове на…МОДЕРНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ –ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

За да има модерно общество трябва да има собствена собственост . За да стане една вещ собствена трябва да има пазар . Условия за съществуване на модерния частен пазар: 1- Развитие на широк международен пазар на стоки. 2-Създаване на капитал в собствена форма , пари които могат да се да се вложат в производство 3-Конкуренция…