Какво е биологична пречиствателна станция

Биологичната пречиствателна станция е съставена от въздуходувка, помпи, дифузери и електрическа автоматична контролна система. Благодарение на нея замърсените частици се отделят от водата, оставяйки я чиста и бистра.

Биологичното пречистване е процес на разлагане на разтворената органична материя с помощта на бактерии. В пречистването на битовите отпадни води съставките на органичните вещества, както и хранителните вещества като азот и фосфор, се пречистват чрез биологична обработка.

В индустриалните фирми отпадните води не са нито прекалено мръсни, нито прекалено токсични. Те могат да се пречистят биологично, благодарение на новите и модерни пречиствателни станции

Според експертите едно от първите неща, които трябва да се направят, при проектирането на пречиствателното съоръжение, е определянето на замърсяването. От ключово значение е да се вземе предвид потока на отпадните води.

Когато се проектира, се изяснява дали станцията ще е от железобетон или ще бъде модулна.

При проектиране на пречиствателни станции се вземат предвид потока отпадни води, изходните данни за достигане степента на пречистването, инвестиционни и оперативни разходи. Във фаза проектиране се определя дали станцията ще бъде модулна или от железобетон.

Обработената вода преминава през дезинфекционна система и се връща в околната среда.

Пречиствателната станция намира широко приложение в ежедневието. Например в къмпинги, лагери, туристически обекти, промишлени предприятия, цехове, села, градове, строителни площадки, училища, хотели и прочие.

Локалното пречистване е компактна част, която включва всички части, необходими за работата на биологичното пречистване.
За цветово новаторство може да се говори дори и при тези продукти. За да са в унисон с природата, се подбират нюанси, които се списват в цялостния фон. Производителите на пречиствателни станции дават избор в това отношение – сини, сиви, бели и др.

Сред безспорните им предимства могат да се изтъкнат: леснотата на сглобяване и разглобяване, напълно автоматизиран процес на работа, лесно включване и изключване, безшумни при работа, минимални разходи, енергоспестяващи и т.н.

Съвременните пречиствателни станции стават по-търсени с времето. Те са едно модерно решение, което е става все по-достъпно както за бизнеса, така и за отделния потребител.

Абонаментче?